Loading...


تالار جشن ها

 مشاهیر متولد شده در روز 5 مهر

 


حسن تقی‌زاده (سال 1257)

از رهبران انقلاب مشروطیت، از رجال سیاسی بحث‌انگیز معاصر و از شخصیتهای علمی و فرهنگی ایرانی (درگذشت 1348)