Loading...


تالار جشن ها

 مشاهیر متولد شده در روز 30 مهر

 


علی قربان‌زاده (سال 1357)

بازیگر ایرانی

بائو دای (سال 1292)

آخرین پادشاه ویتنام